Peşəkar Psixologiya Mərkəzi

“AQRESSİVLİYİN YOXLANMA” METODİKASI

 

 

“AQRESSİVLİYİN YOXLANMA” METODİKASI

 

Məqsəd: Uşaqda aqressivliyik dərəcəsini qiymətləndirmək.

Metodika məktəbəqədər məktəb yaşlı uşaqlarla keçirilir.

Bu metodika Amerika psixoloqları tərəfindən hazırlanıb.

Təlimat: Hər bir fikrin qarşısındakı “tez-tez” və ya “nadir hallarda” sütununa işarə qoyun.

 

Uşaq

Tez-tez

Nadir hallarda

1. Mübahisə edir, böyükləri təhqir edir

 

 

2. Öz üzərində nəzarəti itirir

 

 

3. Öz səhvlərinə görə başqalarını günahlandırır

 

 

4. Qısqanc və kinlidir

 

 

5. Bir şeyi etməyə etiraz edir və hirslənir

 

 

6. İnsanları qəsdən hirsləndirir

 

 

7. Qaydalara tabe olmağa etiraz edir

 

 

8. Həssasdır, ətrafdakıların fərqli davranışlarına çox tez reaksiya verir

 

 

 

 

AÇAR:

 

 

“Bəli” cavablarının sayını hesablayın.

Əgər son 6 ay ərzində uşaqda 4-6 meyar özünü göstərirsə, deməli, uşaq aqressivdir.