Peşəkar Psixologiya Mərkəzi

Qan qrupu xasiyyəti müəyyənləşdirir

 

              Qan qrupu xasiyyəti müəyyənləşdirir

Yapon alimləri belə nəticəyə gəliblər ki, insanın xasiyyəti onun qan qrupundan asılıdır:
 

 

I qan qrupundan olan insanlar sakitliyi, qayda-qanunu, səhmanı sevirlər. İnsanlarla rəftarı mülayimdir. Həssas, səbirli, xeyirxahdırlar. Lakin eyni zamanda da inadkardırlar.

 

II qan qrupundan olan insanlar adətən, liderliyə can atır. Məqsədinə çatmaq üçün çox çalışqandır. O,perspektiv istiqaməti yaxşı müəyyənləşdirməyi bacarır, öz gücünə inanır, çox emosionaldır. Zəif cəhətləri bunlardır: qısqancdır, təkəbbürlü və lovğadır.

 

III qan qrupundan olan insanlar aşkar fərdiyyətcidir. Öz bildiyi kimi hərəkət etməyə meyllilik, astaca-çevikcə uyğunlaşma onun dözümlü və möhkmliyindən xəbər verir. Gözəl təxəyyülü və müstəqilliyə inadkarlığı ilə fərqlənir.

 

IV qan qrupundan olan insanlar isə çox sakit, təmkinli olurlar. Onlar başqalarını sakitlışdirməyi, əyləndirməyi, özlərinə tərəf çəkməyi bacarırlar. Lakin bəzən sərtlik göstərərək qəbul etdikləri qərarda tərəddüd edə bilirlər.