Peşəkar Psixologiya Mərkəzi

Aqressiv usaq

AQRESSIV USAQ


                                    

Слайд 2
Aqressiya (latınca aggredi-hücum etmək)- zamanı digər canlı varlığa zərər yetirmək və ya təhqir etmək məqsədi olur.
Şərti olaraq aqressiyanı 2 növə bölürlər:
     düşmənçilik məqsədilə, kiməsə zərər yetirmək üçüninstrumental -məqsədə çatmaq üçün


     3 yaşa qədər uşaqlarda aqressiyanın növləri:

   1-2 yaşda qıcıqlandırıcı amilə qarşı(iynə vurmada, tanımadığı insanların əhatəsində)

   2-2,5 yaşda öz yaşıdlarına qarşı.Özünə aid olan hər şeyi tələb edir və müdafiə edir

   3 yaşda daha çox instrumental aqressiyaya rast gəlinir.Öz istəklərinə çatmaq istəyi baş qaldırır(qışqırır və ya ağlayır)
SEBEBLERI
Слайд 2
Orqanik səbəblər:
Beyində iltihablanma kimi problemlər aqressiyaya səbəb ola bilər. Belə bir vəziyyətdə dərmanlı müalicə lazımdır.
2. Uşağın yığılan enerjisini necə boşaldacağını bilməməsi.
3. Uşağın müşahidə etdiyi aqressiv nümunə :
Bu model uşağın öz valideynləri ola biləcəyi kimi, yoldaşı, bir yaxını və ya Tv qəhrəmanı ola bilər.
4. TVdəki şiddət səhnələri:
Uşağın seyr etdiyi Tv proqramları idarə altına alınmalıdır. Və ya təsadüfi seyr vəziyyətində valideynlər aqressiv səhnələri şərh etməli, doğru olmadığını vurğulamalıdır.
Слайд 2
Uşağın şiddətə məruz qalması.
6. Ailə içindəki mübahisəli mühit:
Evdəki gərginlik narahatlığa və hirsə; hirs də təcavüzkarlığa səbəb ola bilər.
7. Uşağın yoldaşlarının xoşagəlməz davranışa malik olması,
8. Şiddətə təhrik edən mühit:
Uşaqla lağ edilməsi kimi...
9. Valideynlərin təcavüzkarlığı gücləndirən reaksiyaları:
Məsələn uşağın hirslə istədiyi şeyləri anında etmək kimi. Bu vəziyyətdə təcavüzkarlıq davranışı mükafatlandırılmış olar.
10. Sevgi ehtiyacının ödənilməməsi, uşağa kifayət lazımi marağın göstərilməməsi