Peşəkar Psixologiya Mərkəzi

HƏYƏCANLILIĞI ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN ANKET

HƏYƏCANLILIĞI ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN ANKET

 

UŞAQ

BƏLİ

XEYR

1. Yorulmadan uzun müddət işləyə bilir
 

 

 

 

 

2. Hər hansı bir şeyi yığmaq ona çətindir

 

 

 

 

 

3. İstənilən tapşırıq onda lazımsız narahatlıq yaradır

 

 

 

 

 

4. Tapşırığı yerinə yetirərkən gərgin və sıxıntılıdır

 

 

 

 

 

5. Digərlərinə nisbətən utancaqdır

 

 

 

 

 

6. Tez-tez mümkün xoşagəlməzliklərdən danışır

 

 

 

 

 

7. Yeni mühitdə qızarır

 

 

 

 

 

8. Qorxulu yuxulardan oyanmaqdan şikayət edir

 

 

 

 

 

9. Əlləri adətən soyuq və nəmlidir

 

 

 

 

 

10. Bəzən stulu sındırır

 

 

 

 

 

11. Narahat olanda güclü tərləyir

 

 

 

 

 

12. İştahası yaxşı deyil

 

 

 

 

 

13. Narahat yatır, çətinliklə yuxuya gedir

 

 

 

 

 

14. Çəkingəndir, çox insan onda qorxu yaradır

 

 

 

 

 

15. Adətən narahatdır, əhvalı asanlıqla pozulur

 

 

 

 

 

16. Tez-tez göz yaşlarını tuta bilmir

 

 

 

 

 

17. Gözləməyi bacarmır

 

 

 

 

 

18. Yeni bir işə (tapşırığa və s.) başlamağı xoşlamır

 

 

 

 

 

19. Özünə və öz gücünə inanmır

 

 

 

 

 

20. Çətinliklərlə rastlaşmaqdan qorxur

 

 

 

 

 

 

 

“Bəli” cavablarının hər birini 1 balla qiymətləndirin.

 

Yüksək həyəcanlılıq – 15–20 bal

Orta həyəcanlılıq – 7–14 bal

Aşağı həyəcanlılıq – 1–6 bal